Ogłoszenia

Nov 16 2016, 12:10 PM
Przerwa 18.11.2016-23.11.2016
W podanych dniach mogą wystąpić opóźnienia w komunikacji w zgłoszeniach.
In the indicated days there may be delays in communication approach.